Sathya Sai Region 10, USAAkhanda Bhajan 2019

 

Akhanda Bhajan 2019 Unison Bhajans

 

CLICK HERE FOR AKHANDA BHAJAN UNISON BHAJAN LYRICS

 

Led By Brothers

 

Eres Mi Madre

Lord Sathya Sai

Shiva Nataraj

Remind me my Lord

Manasa Bhajorey Guru Charanam

Mita Smita Sundara

Om Shivaya Om Shivaya

Hari Anandamaya Jaya Narayana

Allah Ho Akbar

Anjaneya Veera 

Narayana Hari Nama Bhajore

Mrithyunjayaya Namah Om

 

Led By Sisters

 

Ven Mi Sai

Love is My Form

Chant the Name

Repeat His Name

Jai Jai Vaishnavi Devi Ma

Sri Rama Rama Ram Yadu Nandana Hey Ghana Shyam

Chandra Vadana Kamala Nayana

Deena Bandhu Vitthala Jai

Mana Bangaru Parthi Baba

Subramanyam

Ayodhya Vasi

Sainatha Bhagawan

Comments are closed.